Další operace

těla

Logo Bodyestet

BodyChic

Novinka mezi zákroky estetické medicíny, která spojuje výhody dvou zákroků: liposukce a augmentace (zvětšení) prsou vlastním tukem. Po dobře odvedené liposukci totiž získáme velmi cenný materiál – tuk bohatý na kmenové buňky. Otevírá se tedy možnost vrátit tento cenný materiál tělu do partií, které bychom rádi naopak vyplnili či zvětšili. Aplikací vlastního tuku do ňader tak můžeme dosáhnout jejich zvětšení, vyplnění a lehkého zvednutí, dají se také upravit drobné odchylky ve tvaru prsou.

Prvním krokem ke krásnějším křivkám je liposukce, osvědčená metoda estetické medicíny pro formování kontur těla v problémových partiích jako jsou boky, stehna či břicho. Na Body klinice používáme tzv. liposukci tumescentní. To znamená, že daná oblast je před samotným odsáváním tuku napuštěna liposukčním roztokem. Účelem je zvětšení objemu, napnutí tukových zrn a jejich zkřehnutí. To pak umožňuje rovnoměrnější odsátí.

Odsátý  tuk  se následně využije k úpravě poprsí - lipograftingu neboli zvětšení prsou pomocí vlastního tuku. Při této šetrné metodě augmentace se tuk odebraný liposukcí vyčistí a zbaví nežádoucích příměsí, čistý tuk se po té speciální tenoučkou kanylou vpravuje do tkáně prsou. Na rozdíl od klasické augmentace - zvětšení prsou pomocí silikonových implantátů představuje použití tuku menší zátěž pro tělo. Rekonvalescence po zákroku je podstatně kratší a její průběh méně bolestivý, nehrozí tvorba kapsuly. Na druhou stranu nelze nikdy počítat s tak výraznou objemovou změnou jako při užití implantátů.

 

BodyChic: Vaše operace

Kombinovaný zákrok BodyChic je prováděn v celkové anestezii, proto je nutné před zákrokem podstoupit předoperační vyšetření. Bezprostředně před výkonem si operatér zakreslí oblasti, kde bude výkon provádět a provede fotodokumentaci.

Prvním krokem zákroku je liposukce problémových partií. Na Body klinice provádíme liposukci tumescentní. To znamená, že daná oblast je před samotným odsáváním tuku napuštěna speciálním liposukčním roztokem. Účelem je zvětšení objemu a napnutí tukových zrn. To pak umožňuje rovnoměrnější a zároveň šetrnější odsátí. Provedení liposukce trvá většinou cca 1-3 hodiny, v závislosti na množství a rozsahu ošetřovaných oblastí.

Následně se tuk odebraný liposukcí vyčistí a zbaví nežádoucích příměsí. Čistý tuk se poté speciální tenoučkou kanylou vpravuje do tkáně prsou. Zvětšení prsou vlastním tukem trvá podle rozsahu přibližně 1- 2 hodiny.

Nevýhodou je, že malá část tuku přesunutého do prsou v průběhu prvního roku odumírá a vstřebává se. Prsa také nelze zvětšit neomezeně, mnohdy je potřeba několik aplikací. Po lipograftingu prsou (přenosu tuku do prsou) může být znesnadněno jejich následné vyšetřování, při současných moderních vyšetřovacích metodách však toto nelze považovat za podstatnou nevýhodu.

Na klinice budete hospitalizována zpravidla jeden den. Z preventivních důvodů Vám podáme několik dávek antibiotik a injekci pro prevenci embolie. Po zákroku doporučujeme zajistit si po operaci odvoz domů. Rozhodně není vhodné, abyste po operaci řídila automobil nebo cestovala sama hromadnými dopravními prostředky.

 

BodyChic: Rekonvalescenece

Bezprostředně po kombinovaném zákroku (liposukce a zvětšení prsou vlastním tukem) jsou operované plochy stlačeny elastickým liposukčním prádlem. Elastické pooperační kompresní prádlo je nutné nosit prakticky 24 hod. denně, s výjimkou osobní hygieny, a to po dobu několika týdnů. Sprcha je poprvé možná den po zákroku. Nikdy by neměla být užívána horká voda, ale pouze krátká vlažná sprcha. Teplo zvyšuje tendenci k nárůstu otoků.

Do kontroly po jednom až dvou týdnech je doporučován klidový režim, sportovní aktivity by měly být obnoveny až po několika týdnech. Dle doporučení operatéra budete oblasti, ve kterých byla provedena liposukce, masírovat tlakem prsty anebo speciálním masážním strojkem, který dostanete na recepci kliniky. Definitivní výsledek výkonu lze hodnotit až s odstupem 3-4 měsíců. Drobné jizvy po kožních nářezech je třeba chránit před UV zářením po dobu nejméně půl roku. Vzhled jizev lze zlepšit za 2-3 měsíce po zákroku ošetřením laserem, toto ošetření na klinice také poskytujeme.

BodyChic: Možná rizika

BodyChic je operační výkon, který s sebou nese - stejně jako jakákoli jiná operace - možná rizika, se kterými je nutné počítat. Jedná se o obecná rizika operace v celkové anestézii  (krvácení - hematom, infekce, plicní embolie, špatné hojení, rozestup operační rány, tvorba keloidních jizev atd.). a dále rizika specifická pro daný zákrok.

 

Liposukce – možná rizika:

Jako všechny operace, tak i liposukce s sebou přináší rizika, se kterými je nutné počítat. Mezi nejdůležitější patří:

 • Menší rozdíl ve velikosti a tvaru u párových oblastí.
 • Nepravidelnost kožního povrchu operované oblasti - čím je výkon radikálnější (čím více tuku je odstraněno), tím je riziko větší. Se zavedením tumescence a kanyl menšího průměru došlo ke snížení tohoto rizika.
 • Riziko volné kůže nad odsátou oblastí stoupá s věkem, radikalitou výkonu, neadekvátní pooperační péčí bez nošení elastického prádla, při špatné elasticitě kůže.
 • Další, méně častou komplikací jsou viditelné tuhé jizvy po malých kožních nářezech. Tyto jizvy jsou obecně důsledkem špatné      hojivosti tkáně daného jedince a nejsou předem předvídatelné. (vzhled lze dodatečně zlepšit laserem)
 • Mohou se objevit i dočasné změny pigmentace kůže  – tmavší mapy - nejčastěji po vstřebání velkých krevních podlitin.
 • Vzácnou komplikací je dočasné nebo trvalé snížení kožní citlivosti nad odsávanou oblastí. Častěji k ní dochází při radikálních výkonech v těsné blízkosti kůže.
 • Velmi vzácnou, ale možnou komplikací je tuková embolie. Je to i život ohrožující stav. Její větší riziko se uvádí při rozsáhlých výkonech na velkých tělních plochách. Se zavedením tenoučkých kanyl je dnes velmi nepravděpodobná.
 • Chybou operatéra při přílišném zhmoždění kůže kanylou nebo na základě dramaticky probíhajícího zánětu či infekce může dojít až k odumření okrsku kůže. Komplikace je však rovněž extrémně vzácná.
 • Z literatury jsou známy i jiné vzácné život ohrožující komplikace, jako např. perforace střeva při liposukci břicha u nezjištěné břišní kýly.
 • V důsledku liposukce může být zlepšena anebo naopak zvýrazněna celulitida operované oblasti, tento jev není považován za komplikaci, ale doprovodný negativní jev, který vyplývá z podstaty výkonu.
 • V důsledku některých komplikací může být nutná korektivní operace.

Zvětšení prsou vlastním tukem – možná rizika:

Metoda augmentace – zvětšení prsou vlastním tukem je velmi bezpečná, jde o výplň prsou vlastní tkání bez použití cizího materiálu či implantátu.

Přesto jako každý chirurgický zákrok s sebou nese i transplantace tuku rizika infekce, krvácení, porušení nervových vláken, svalů, cév. Tyto komplikace jsou však velmi vzácné. Rizika komplikací v odběrových místech jsou totožná s riziky běžné liposukce – viz. výše.

Metodu nelze provést u extrémně štíhlých pacientek, kde není možno získat liposukcí tuk pro aplikaci do prsou. Také není vhodná pro pacientky, které chtějí zvětšení o více jak jedno číslo prsou.

 

nahoru

Zeptejte se odborníků
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení.* povinné údaje


Poslední dotazy

Více dotazů