MUDr. Pavel Holuša
MUDr. Ivo Menšík
MUDr. Hana Zimovčáková
MUDr. Zdeněk Herzan

 

Dokážeme uskutečnit
Vaše sny

Logo Bodyestet

Plastická chirurgie - lékaři

 MUDr. Pavel Holuša

Certifikovaný plastický chirurg

Studium na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně ukončil promocí v roce 1984. Roku 1992 složil atestaci z oboru plastické chirurgie a začal jako certifikovaný plastický chirurg vykonávat privátní praxi. Za dobu bezmála dvaceti let provedl již na pět tisíc operací prsou. Stal se jedním ze zakládajících členů české Společnosti estetické chirurgie. Je také členem Společnosti plastické a rekonstrukční chirurgie ČR.

Během let 1990 – 2000 absolvoval řadu odborných stáží v USA, Finsku, Belgii, Mexiku a u nejvyhlášenějšího světového plastického chirurga prof. Ivo Pitanguy v Rio de Janeiro v Brazílii. Od roku 1990 se pravidelně účastní tuzemských i zahraničních kongresů. Do České republiky přivezl řadu nových operačních postupů a je autorem odborných přednášek a publikací na téma operací prsou.

 

MUDr. Ivo Menšík, Ph.D.

Certifikovaný plastický chirurg

Roku 1994 ukončil studia na lékařské fakultě

Masarykovy univerzity v Brně. Zde mu také byla v roce 2003 udělena vědecká hodnost Ph.D. Kromě kliniky Body pracuje také na Oddělení plastické a estetické chirurgie FN v Olomouci. Věnuje se publikační činnosti, je autorem odborných textů v českých i zahraničních lékařských periodicích. Patří mezi první plastické chirurgy v České republice, kteří provádí augmentace prsou za použití vlastního tuku.

Je spoluřešitel grantů MZČR. Člen Společnosti plastické chirurgie a Společnosti chirurgie ruky při České lékařské spol. J. E. Purkyně, dále člen IPRAS, ESPRAS a EBOPRAS.

Specializuje se na operace prsou, lipografting (přenosy tuku) a liposukce.

 

 

MUDr. Hana Zimovčáková

Certifikovaný plastický chirurg

Po absolvování lékařské fakulty MU v Brně, pracovala na Klinice plastické a estetické chirurgie Berkova v Brně, na soukromě Klinice plastické chirurgie a na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie FN v Brně, kde působí dodnes. Je atestována z všeobecné chirurgie a plastické chirurgie. Členka Společnosti pro využití laseru v medicíně ČLS JEP a Společnosti plastické chirurgie ČLS JEP.

Zahraniční odborné stáže probíhaly ve Velké Británii. Je držitelkou certifikátů pro práci s lasery, injekčními dermálními výplněmi, botulotoxinem a chemickým peelingem.

Na Body klinice se zaměřuje na operace obličeje (facelift, plastiku víček apod.), liposukce  a operace prsou.

 

 

S klinikou spolupracuje:

Doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D.

Certifikovaný plastický chirurg

Mezinárodně uznávaný plastický chirurg, který se oboru plastické chirurgie věnuje již 35 let. Je autorem mnoha odborných publikací i přednášek. Od roku 2009 působí jako konzultant pro rekonstrukční chirurgii prsů Univerzitní nemocnice Uppsala ve Švédsku. Od roku 2010 je prezidentem České společnosti plastické chirurgie ČLS JEP. Je členem Švédské společnosti plastické chirurgie i mezinárodní společnosti ISAPS.

Soukromé praxi se věnuje již 23 let. Na Body klinice se specializuje především na plastické operace nosů, k oblíbeným patří také estetické operace prsou, operace víček i liposukce.

 

 

 

 

MUDr. Lucie Kučerová

Certifikovaný plastický chirurg

Atestovaná lékařka s bohatými zkušenostmi z oboru plastické a estetické chirurgie, kterému se věnuje od roku 1997. Během své praxe absolvovala řadu tuzemských i zahraničních odborných stáží na vyhlášených klinikách – např. na Aestetic Centre of Gainesville (USA) nebo na privátní klinice plastické a estetické chirurgie v Paříži.

Je členkou společnosti plastické chirurgie ČSL JEP. Držitelkou licence České lékařské komory v oboru plastická chirurgie. Držitelkou certifikátu pro aplikaci botulotoxinu a injekčních implantátů.

Je autorkou řady odborných přednášek a spoluautorkou odborných článků a publikací. Na Body klinice provádí téměř celé spektrum zákroků estetické chirurgie.

 

 

 

MUDr. David Štěpán

Certifikovaný plastický chirurg

Plastické chirurgii se věnuje více než 25 let. Působil jako vedoucí lékař Centra diagnostiky a léčby patologických kožních pigmentací, později také jako lékař na Klinice rekonstrukční chirurgie a popálenin nemocnice Brno Bohunice a Klinice plastické a estetické chirurgie Berkova v Brně. Odborné stáže absolvoval v Hamburku, Janově a Curychu. Od roku 2006 se věnuje pouze soukromé praxi.

 

 

 

 

 

 

Všichni lékaři působí na Body klinice plastické chirurgie v rámci své privátní praxe.