Lipoinjekce

Logo Bodyestet

Lipoinjekce

Setkáváme se s mnoha názvy této metody, až na detaily znamenají prakticky stejnou či podobnou proceduru. Lipotransfer nebo také injekce autologního (vlastního)  tuku, nověji lipografting (autotransplantace tuku), je metoda, kdy je z Vašeho těla odsát tuk a využit na jiné části těla např. k vyhlazení vrásek, zvýraznění oblastí lícních kostí, zvětšení  rtů nebo partií dolních víček a podobně.

Stále častější je tzv. celkové omlazení obličeje pomocí lipograftingu. V průběhu života obličej ztrácí podkožní tukovou vrstvu a tím se vytváří vrásky. Lipografting tuto vrstvu tuku navrátí do požadovaných partií, vyhladí vrásky a projasní celý obličej.

Tuková tkáň obsahuje vysoký počet zárodečných - kmenových buněk, což je důležité pro nastartování hojivých procesů a přežití přenášené tukové tkáně. Těchto hojivých procesů se v poslední době využívá pro zlepšení vzhledu jizev a různých operovaných oblastí, úpravy tvaru prsou, úpravy asymetrií prsou, zakrytí rýsujících se okrajů prsních implantátů, úpravy tmavých kruhů pod očima atd.

Efekt je patrný ihned po ošetření. Vždy se aplikuje o něco větší množství, než je potřeba, protože malá část tukových buněk se v průběhu prvního roku vstřebává. Toto vstřebávání je velmi individuální a nelze jej dopředu odhadnout.

Lipoinjece: vaše operace

Při využití lipoinjekcí budete ošetřena ambulantně, bez nutnosti hospitalizace. Po zákroku není nutné nosit zdravotní pooperační kompresní prádlo a můžete se ihned vrátit do pracovního procesu. První dny po zákroku je však nutné dodržovat klidovější režim bez sportovních aktivit.

Vlastní odběr tuku a jeho následná aplikace většinou probíhá v místním znecitlivění.

Nejprve se šetrně za nízkého podtlaku odsaje velmi tenkou kanylou Váš vlastní tuk z místa, kde Vám vadí anebo kde je ho dostatek/boky, stehna, zadeček, břicho atd./. Ten se poté zbaví nežádoucích příměsí. Následně se čisté tukové buňky tenkou jehlou nebo speciální  tenkou kanylou napichují ve velmi malých množstvích prostorově – trojrozměrně do určeného místa.

Celá procedura trvá v závislosti na ošetřované oblasti od 45 minut do cca 2 hodin.

Možná rizika lipoinjekce

Pokud je Lipoinjekce prováděna v celkové anestezii, věnujte prosím pozornost možným rizikům spjatým s operačním výkonem v celkové anestezii.

nahoru