Operace
prsou

Logo Bodyestet

Tvarování prsou - modelace

Modelace prsou (mastopexe) umožňuje zlepšit vzhled pokleslých nebo povolených prsou, které mohou být vrozené nebo mohlo dojít ke ztrátě pevnosti prsou v důsledku těhotenství, kojení, zhubnutí nebo souvisí s věkem.

Účelem modelace je přesunutí tkáně prsou nahoru a dodání pevného tvaru. Nepřidává se ani neubírá tkáň (kromě kůže), takže velikost prsou zůstává stejná jako před operací. Vzhůru se posunuje i bradavka a prsní dvorec, který je možno při modelaci zmenšit.

Modelaci prsou lze realizovat různými metodami. Velikost, tvar a míra povolení pevnosti prsou určuje metodu, kterou bude modelace provedena.

 

Náš tip:

Využijte LETNÍ SLEVU 10.000,- na modelaci prsou kombinovanou v jedné době s augmentací implantáty. Jak získat slevu?

 

 

Modelace prsou: metody modelace prsou

Pro velmi malý pokles anebo pro prsa, která nejsou kulatá, ale mají tvar do špičky, je vhodná tzv. minimodelace (periareolární modelace, round block). Tato metoda lze použít také ke korekci  malého rozdílu ve  tvaru obou prsou - asymetrie. Prsa se touto metodou stáhnou kruhovitě do středu k bradavce, jizva je naprosto minimální jen kolem posunutého dvorce. Efekt není velký.

Pro střední pokles prsou je vhodná dnes celosvětově snad nejrozšířenější metoda modelace tzv. single scar technika (Le Jour, vertikal scar). Výsledkem jsou jizvy do kruhu kolem dvorce prsního a jediná svislá jizva dolů do podprsní rýhy.

Pro střední a větší pokles prsou je předchozí technika doplněna o krátký vodorovný řez v podprsní rýze do strany( L technika) nebo do strany i do středu (short horizontal scar).


Pro silně pokleslá anebo velká a pokleslá prsa je nutné provést klasickou, dlouhá léta používanou, metodu modelace. Jejím výsledkem je kruhová jizva kolem dvorce, svislá jizva od dvorce dolů do podprsní rýhy a půlobloukovitá jizva v podprsní rýze pod celým prsem, tzv. kotva.


Pokud chcete prsa zpevnit, zvednout, vytvarovat a současně i zvětšit, jde za určitých předpokladů modelace kombinovat s doplněním tkáně implantáty při jednom zákroku. Je to možné, pokud nevyžadujete velké zvětšení prsou a  pokud nejsou prsa příliš pokleslá.

V případě požadavku radikálního zvětšení prsou a při velkém poklesu prsou je vhodné zvětšení implantáty provést s odstupem půl roku až rok po modelaci. Docílí se tím lepšího výsledného tvaru i trvalejšího efektu operace.

Všechny tyto metody na naší klinice provádíme.  Výběr vhodné metody, Vám doporučíme při konzultaci.

Modelace prsou: vaše operace

Operace se provádí v den přijetí na kliniku. Hospitalizace trvá zpravidla 2 dny. Operace se provádí v celkové anestezii a trvá asi 2 hodiny. Těsně před operací Váš operatér provede fotodokumentaci, nákres operačního postupu na kůži a zodpoví Vám případné dotazy.

Principem modelace je odstranění nadbytečné kůže prsu, posun dvorce a bradavky vzhůru, případné zmenšení dvorce prsního, posun tkáně prsu vzhůru a vytvarování do kuželovitého tvaru a zpevnění. Tkáň prsu se sešije v požadovaném tvaru vnitřními vstřebatelnými stehy. Kůži lze zašít buď samovstřebatelnými  nebo silonovými stehy (pokud samovstřebatelné stehy špatně snášíte), které se přibližně za 2 týdny při kontrole vytáhnou. Po operaci je nutné nosit zdravotní pooperační podprsenku, která bude pro Vás připravena na recepci.

Modelace prsou: rekonvalescence

Hospitalizace na klinice trvá většinou do druhého dne. V  den propuštění z kliniky si zajistěte odvoz a doprovod.

Při odchodu z kliniky obdržíte propouštěcí zprávu s  termínem první kontroly a pokyny pro první dny po operaci. Na recepci kliniky je možné také zakoupit balíček pooperační péče, který obsahuje tablety proti bolesti, dezinfekční šampon, dezinfekci a další drobnosti. Jizvy po operaci nesmíte 6 měsíců vystavovat slunci či záření v soláriu. Pro jejich rychlejší vymizení si můžete na recepci kliniky zakoupit prostředky podporující hojení. Zlepšit vzhled jizev lze také laserovým zákrokem, který lze doporučit za 2-3 měsíce po operaci.

Rekonvalescence po modelaci prsou trvá asi 1 týden, pak je možný návrat do zaměstnání. Za 10 – 14 dnů následuje první kontrola. Sportovat můžete za měsíc. Kompresní pooperační podprsenku je nutno po dobu 14-ti dnů nosit ve dne v noci. Po uplynutí dvou týdnů, stačí nosit pouze ve dne.

Modelace prsou: možná rizika

Jako všechny operace, tak i tato operace s sebou přináší rizika, se kterými je nutné počítat. Jde o obecná rizika operace v celkové anestézii (krvácení - hematom, infekce, plicní embolie, špatné hojení, rozestup operační rány, tvorba keloidních jizev atd.). a pak rizika specifická pro daný zákrok.

Možná rizika spojená s modelací prsou

  • V dolní části prsou často bývají asi 2 měsíce po operaci kožní záhyby, vlnky a nerovnosti, které téměř vždy spontánně vymizí.
  • Mohou se objevit rozdíly ve velikosti, tvaru a postavení prsou a prsních dvorců, často související s otokem prsou po operaci.
  • Další popsanou komplikací bývá změna citlivosti bradavek, ta je však většinou pouze přechodná.
  • Porucha prokrvení okrsku tkáně prsu nebo kůže, většinou dvorce nebo bradavky.
  • Může ve výjimečných případech vést k odumření této tkáně.Může dojít k opětovnému částečnému poklesu prsou v průběhu let po operaci, což je velmi individuální a souvisí s elasticitou kůže a podkoží.
  • Někdy je nutné za čas modelaci opakovat.V důsledku komplikací může být nutná korektivní operace.
nahoru

Fotogalerie