MUDr. Pavel Holuša
MUDr. Ivo Menšík
MUDr. Hana Zimovčáková
MUDr. Zdeněk Herzan

 

Dokážeme uskutečnit
Vaše sny

Logo Bodyestet

Předoperační pokyny a rizika

Před tím, než podstoupíte Váš zákrok, věnujte prosím pozornost důležitým informacím:

 1. Obecné předoperační pokyny  -  instrukce k záležitostem, které se zpravidla řeší v předstihu před zákrokem
 2. Pokyny před nástupem k operaci – instrukce k Vašemu zákroku těsně před nástupem na kliniku a k následnému pobytu na klinice
 3. Možná rizika – přehled možných rizik spojených s operačním výkonem a celkovou anestezií

Obecné předoperační pokyny

Při konzultaci informujte Vašeho chirurga a před operací také anesteziologa o následujících skutečnostech týkajících se Vašeho zdravotního stavu:

 • Výskyt krvácivých projevů a poruch srážlivosti krve
 • Výskyt tromboembolie, křečových žil
 • Projevy nemocí pojivové tkáně (revmatická onemocnění, kloubní onemocnění), kožní onemocnění, atd.
 • Veškerá těžší onemocnění (cukrovka, nádorová onemocnění, nemoci srdce, hypertenze, onemocnění plic, ledvin, atd.)
 • Alergie
 • Užívané léky
 • Komplikace při předchozích operacích event. anestezii
 • Výskyt rakoviny prsu a jiných onemocnění prsou u Vás a přímých příbuzných
 • Další závažné údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu

Řada výkonů plastické chirurgie se provádí v celkové anestézii. Je proto nutné podstoupit předoperační vyšetření zahrnující mimo celkového vyšetření lékařem i odběr krve z důvodu zhodnocení laboratorních výsledků (biochemické, krevní obraz, krevní srážlivost atd.), EKG, ve věku nad 40 let často i rentgen plic. Tato vyšetření provádíme u zdravých  pacientek v den operace ráno přímo na naší klinice (mimo RTG plic) anebo mohou být provedena Vaším obvodním či rodinným lékařem nebo internistou před příchodem k operaci na kliniku. Žádanku na tato vyšetření obdržíte při konzultaci, výsledky těchto vyšetření by neměly být starší více než 14 dnů od data operace.

Klient může být operován  jen pokud je zcela zdrav. V případě onemocnění, přesunu anebo zrušení operace z jakéhokoli důvodu, nás co nejdříve telefonicky informujte na telefonní číslo recepce: +420 549 213 660.

Operaci u žen není optimální provádět v období menstruace. Náhlá menstruace však není většinou důvodem k jejímu odložení. Se svým gynekologem se můžete domluvit, zda je vhodné vysadit před operací antikoncepci.

Při konzultaci s Vaším plastickým chirurgem – operatérem - Vám budou vysvětleny všechny Vaše dotazy. Také Vás seznámí s možnými riziky a komplikacemi daného zákroku. Pokud budete mít zájem, budou Vám ukázány různé fotografie před a po operaci. Běžnou součástí předoperačního vyšetření a také pooperačních kontrol je vyhotovení fotodokumentace původního stavu a výsledku operace.

V souladu se zákonem č. 101/2000 S. O ochraně osobních údajů zpracováváme osobní údaje, které budou použity pro potřeby Body kliniky plastické chirurgie v Brně.

Výkony estetické chirurgie nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a nelze na ně vystavit potvrzení o pracovní neschopnosti (neschopenku). Dobu k rekonvalescenci musíte čerpat ze svého volna či dovolené.

Pokyny před nástupem k operaci

 • V den zákroku se prosím dostavte v uvedený čas NALAČNO. Před plánovanou operací je nutné nejméně 6 hodin nejíst a nepít. Vdechnutí zvratků může mít velmi závažné důsledky. Večer před operací můžete jíst a hodně pít.
 • Chloupky v oblasti plánované operační rány (např. podpaží, podbřišek atd.) si naposledy odstraňte 3 dny před operací.
 • Jste-li kuřák, minimálně 24 hodin před zákrokem nekuřte, u větších zákroků déle. Před i po operaci dlouhodobě kouření omezte. Snížíte tím riziko možných komplikací v průběhu operace i po ní.
 • Pokud nebude provedeno předoperační vyšetření na naší klinice, vezměte výsledky vyšetření s sebou (EKG, laboratorní a případně kompletní interní vyšetření).
 • Očekáváte-li příchod menstruace v období operace, je možno její začátek posunout pomocí antikoncepce, pokud ji užíváte. Menstruace není zásadní překážkou operace, vezměte si s sebou menstruační vložky, ne tampony.
 • Na kliniku si vezměte s sebou doklad totožnosti, běžné hygienické potřeby, přezůvky a pyžamo (pokud možno rozepínací).
 • Není třeba mít odlakované nehty.
 • Budete-li požadovat bezlepkovou nebo vegetariánskou stravu či jiný typ speciální diety, nahlaste při přijetí na recepci.

Ráno v den operace po příchodu na kliniku budete zaevidováni na recepci a bude vyplněna  nutná zdravotní dokumentace. Pokud jste neprováděli platbu převodem na účet, bude provedena úhrada doplatku za operaci a hospitalizaci v hotovosti.

Pokud budete absolvovat  předoperační vyšetření na klinice, provedeme odběr krve a EKG. Vyplníte dotazník týkající se Vašeho zdravotního stavu a proběhne pohovor s anesteziologem, který Vás současně vyšetří.

Lůžkové oddělení  a operační sál se nachází v 2. podlaží přímo nad recepcí.  Sestra Vás doprovodí na Váš pokoj, kde se převlečete, odlíčíte, odložíte šperky, odstraníte z úst snímatelné zubní náhrady a piercing a event. kontaktní čočky z očí. V rámci prevence pooperační infekce je nutná hygienická očista celého těla speciálním tělovým šamponem s dezinfekční přísadou, který  je připraven ve sprše na  pokoji a poté se převléknete do pyžama.  Na pokoji máte k dispozici uzamykatelnou skříňku, kam si můžete všechny své věci uschovat. Klíč od skříňky je možno, po domluvě se sestrou, uložit do trezoru. Není vhodné brát s sebou na kliniku cenné věci, pracoviště za ně nepřebírá zodpovědnost, jakož i za věci odložené na pokoji či v jiných prostorách kliniky.

Váš operatér Vám před zákrokem upřesní průběh operace, provede fotodokumentaci oblasti, která bude operována a zakreslí operační pole. Poté na pokoji vyčkáte do zahájení operace a v této době Vám sestra podá uklidňující léky - premedikaci před narkózou a předá elastické punčochy, které si před operací obléknete.

Po operaci Vás převezeme ze sálu zpět na Váš pokoj, kde je u lůžka  umístěno signalizační zařízení, kterým máte možnost kdykoli přivolat sestru nebo lékaře. Dle potřeby Vám budou podávány léky na bolest. Návštěvy na oddělení jsou možné v době od 17:00 do 20:00 hodin, po domluvě i mimo tuto dobu.

V den propuštění  si zajistíte odvoz (cca na  dobu mezi 8:30- 9:00 hod). Parkovací místa jsou Vám k dispozici v garáži kliniky v  1. podzemí,  jsou označena logem BODY kliniky a čísly 1-6. Před propuštěním bude lékařem provedena kontrola a převaz rány a budete poučena o domácím ošetřování.

První dva týdny po operaci je důležitá prevence vzniku infekce v operační ráně, proto Vám doporučujeme sprchovat se  tělovým šamponem s dezinfekční přísadou a poté potírat rány dezinfekcí. Tyto přípravky jsou pro Vás připraveny na recepci, zde při propuštění obdržíte propouštěcí zprávu a domluvíte si termín první kontroly.

Možná rizika spojená s operačním výkonem a celkovou anestézií

Každá operace je zatížena určitým malým procentem možných operačních komplikací, která byste měla vzít v úvahu před rozhodnutím, zda operaci podstoupit.

Jedná se například o komplikace týkající se infekce a následného zdlouhavého hojení. Jako prevenci infekce budete po některých operacích užívat několik dávek antibiotik.

Další pooperační komplikací je krvácení a vznik hematomu – krevních podlitin a sraženin. Z tohoto důvodu absolvujete před operací v rámci laboratorního vyšetření i zkoušku na krvácivost a srážlivost krve a je velmi důležité, abyste byla 1. týden po operaci v maximálním klidu.

Někdy se objevuje špatná snášenlivost některých šicích materiálů. Pokud máte z předchozích operací podobnou zkušenost, informujte svého operatéra.

Vyskytují se případy, kdy má pacientka sklon k tzv. keloidním anebo hypertrofickým jizvám. Jde většinou o rudé, vystouplé a široké, tuhé jizvy. Pravděpodobnost takovéhoto jizvení je malá, avšak nelze před operací říci, že právě u Vás nedojde ke vzniku takové jizvy. Její odstranění je obtížné a dlouhodobé.

Vzácnou, ale velmi vážnou komplikací jakékoli operace v narkóze je tzv. plicní embolie-tromboembolie – ucpání plicní cévy krevní sraženinou v důsledku změn krevního tlaku a srážlivosti krve při a po operaci. Tato někdy vážná komplikace může ohrozit i Váš život. Prevencí je elastická bandáž dolních končetin, pohyb a chůze co nejdříve po operaci, někdy je vhodné vysadit antikoncepci. Na Body klinice používáme při každé operaci v narkóze preventivně léky upravující srážlivost krve. Riziko této obávané komplikace je tak sníženo na minimum.

Jistě nezanedbatelnou komplikací je nespokojenost s estetickým výsledkem operace nebo nedosažení ideálního očekávaného výsledku. Je nutné mít na paměti, že plastická chirurgie není exaktní věda a proto nelze poskytnout 100 % garanci či ujištění týkající se léčení a výsledku operace. Světové statistiky ukazují, že kosmetické operace jsou zatíženy přibližně 5-10% komplikací. Ve většině případů lze tyto komplikace vyřešit.

Operace probíhající v celkové anestézii jsou zajišťovány odborným lékařem, anesteziologem. Bezprostředně před operací Vás náš anesteziolog vyšetří, vysvětlí Vám postup anestezie a její rizika.

Celková anestézie (narkóza) je v současné době podávána tak šetrně, že její možné komplikace a rizika jsou zcela minimální, obzvláště u zdravých jedinců, kteří podstupují plánovanou operaci.  U citlivějších klientů se setkáváme s nevolností a zvracením.

Je nutné mít na paměti, že celková anestézie je nevhodná pro těhotné ženy.

Všechny tyto možné komplikace vezměte v úvahu při rozhodování, zda podstoupit kosmetickou operaci.

Pokyny vztahující se k danému zákroku

Zákrok

Pokyny specifické pro daný zákrok

Operace prsou

Před augmentací prsou doporučujeme absolvovat vyšetření prsou odborníkem, v některé z mammárních poraden, na onkologii nebo gynekologii. Jedná se o ultrazvuk (sono) prsou nebo  mammografii. Zvětšení prsou lze provést pouze v případě, že výsledek tohoto vyšetření je v pořádku.

Operace prsou se provádějí v celkové anestezii. Je proto nutné absolvovat kompletní výše popsané předoperační vyšetření.

Doporučujeme, aby klienti přišli v oblečení, které není nutné přetahovat přes hlavu se zvedáním paží. Po operaci by bylo oblékání a svlékání bolestivé, vhodná je např. noční košile s rozepínáním vepředu.

Po operaci budete dočasně nosit speciální zdravotní kompresní podprsenku. S jejím výběrem Vám poradí Váš lékař.

   
Liposukce

Liposukci lze provést jak v celkové, tak lokální anestézii. Před výkonem v celkové anestezii je nutné podstoupit celkové předoperační vyšetření.

Součástí předoperační konzultace je i naměření elastického zdravotního kompresního prádla. Toto prádlo je nezbytně nutné nosit 24 hodin denně těsně po výkonu a následně i po dobu několika týdnů. Budete je svlékat pouze na krátké období osobní hygieny a případné přeprání.

   
Plastika břicha Plastická operace břicha neboli abdominoplastika probíhá v celkové anestézii. Je proto nutné absolvovat předoperační vyšetření. Po operaci bude nutné nosit zdravotní kompresní prádlo. S jeho výběrem Vám poradí Váš lékař.
   
Operace obličeje
face lifting
Klasický facelift probíhá v celkové anestezii. Je proto nutné absolvovat předoperační vyšetření. Po operaci bude nutné nosit zdravotní stahovací masku. S jejím výběrem Vám poradí Váš lékař.
   
Vypnutí kůže
stehen a paží
Vypnutí kůže stehen nebo paží probíhá v celkové anestézii. Je proto nutné absolvovat předoperační vyšetření. Po operaci bude nutné nosit zdravotní stahovací prádlo. S jeho výběrem Vám poradí Váš lékař.
   
Operace nosu
a další
estetické operace

Plastické operace nosu i některé další estetické operace jsou prováděny taktéž v celkové anestézii.

Vždy je proto nutné absolvovat výše popsané předoperační vyšetření.

nahoru