Další operace

těla

Logo Bodyestet

Plastika břicha - abdominoplastika

Plastika břicha tzv. abdominoplastika se provádí v případech, kdy došlo k výraznému uvolnění a svěšení kůže břicha po porodu či po výrazném zhubnutí, poklesu elasticity kůže břicha a ukládání nadbytečných tukových polštářů a zpravidla k současnému ochabnutí celé břišní stěny. Cílem je dosažení štíhlejšího břicha bez kožních nadbytků s odstraněním často striemi postižené kůže. Výkon není metodou, jak se zbavit extrémní nadváhy, naopak u velmi obézních pacientů se jedná o výkon rizikový.

Výhody abdominoplastiky

Velkou výhodou je, že díky jedné operaci můžete vyřešit více problémů naráz: zbavíte se převislé kůže, nadbytečného tuku či rozestupů svalů. Kosmetický efekt je výrazný a při dodržení pooperačních pokynů a vyhnutí se výkyvům váhy i trvalý. Udává se „zmenšení" obvodu až o dvě konfekční velikosti, takže posílení sebevědomí je jasnou výhodou každé prováděné abdominoplastiky.

Plastika břicha se provádí v celkové anestézii a trvá průměrně 2 až 3 hodiny.

Při abdominoplastice se kůže břicha spolu s podkožním tukem uvolní z řezu v podbřišku,  v rozsahu od třísel k žebrům. Následně se uvolní pupek a kůže se vypne směrem dolů. V případě rozestupu břišních svalů se provede jejich plastika. Nadbytky kůže a tuku se odstraní, nově se umístí pupek. Výsledná jizva po redukci kůže břicha je v podbřišku, většinou umístěná tak, že je zakrytá spodním prádlem.  Malá jizvička je i kolem pupku, který je nově umístěn.

Pokud jde jen o lehce povolenou kůži hlavně v podbřišku, lze provést tzv. miniabdominoplastiku. Při ní se vypne jen kůže podbřišku a nepřesazuje se pupek. Naopak, při velkém poklesu kůže břicha, se neobejdeme bez přesazení pupku a navíc i jizvy středem od pupku dolů do podbřišku.

Abdominoplastika může být u plnoštíhlých pacientek kombinována s liposukcí tuku na břiše, efekt je pak ještě výraznější.

Na závěr operace se kůže a podkoží sešijí  a umístí se drény. Ještě na operačním sále se po operaci břicho stáhne kompresním elastickým pooperačním prádlem.

Plastika břicha: rekonvalescence

První den po korekci břicha se zahajuje rehabilitace u lůžka (vstávání, chůze v předklonu s doprovodem sestry). Děje se tak především jako prevence závažných komplikací typu embolie. Zpravidla druhý pooperační den se provede převaz s odstraněním  drénů. Ihned se opět oblékne pevný břišní pás nebo stahovací kalhotky a klientka je propuštěna do domácí péče.

Nadále je nutné nenapínat břicho a chodit v mírném předklonu. Po 2-3 dnech od vytažení drénů se lze kompletně osprchovat. Pooperační období je poměrně náročné, rekonvalescence trvá i několik týdnů a dodržení klidového režimu je u této operace zcela zásadní pro úspěšné hojení.

Kontrola je doporučena při nekomplikovaném průběhu po 14 dnech od operace. Elastické kompresní prádlo doporučujeme nosit 4 až 6 týdnů. Toto prádlo funguje jako mechanická podpora, která chrání břišní stěnu při zatnutí svalů a přispívá k rychlejšímu přihojení kožně-tukové vrstvy ke svalům. V případě, že není operován rozestup břišních svalů, je doba rekonvalescence kratší. Zatěžovat břicho je možné pozvolna, ne však dříve jak po měsíci od operace. Cvičení je vhodné odložit na dobu nejméně dvou měsíců.

Abdominoplastika: možná rizika

Jako všechny operace, tak i tato operace s sebou přináší rizika, se kterými je nutné počítat.

Jde o obecná rizika operace v celkové anestézii (krvácení - hematom, infekce, plicní embolie, špatné hojení, rozestup operační rány, tvorba keloidních jizev atd.) a dále rizika specifická pro daný zákrok.

Možná rizika při plastice břicha:

  • Nahromadění tekutiny nebo krve v podkoží tzv. serom nebo hematom je nejčastěji důsledkem nedodržení klidového režimu. Pokud je menšího rozsahu, tak se tekutina či krev sama vstřebá, ve větším rozsahu je nutno obsah vypustit. Nahromaděná tekutina se může při nedodržení klidového režimu objevit znovu.
  • V některých případech může dojít k dehiscenci neboli rozestupům okrajů rány. Pokud je rozestup menšího rozsahu, rána se zahojí sama. Při rozestupu většího rozsahu je nutno ránu znova sešít.
  • Při nekróze se jedná oodumření okrsku kůže, obvykle dole v podbřišku. Nejčastěji k ní dojde při současné liposukci anebo při velkém napětí kůže břicha. Ohroženější jsou kuřáci, diabetici, obézní a hypertonici. Taktéž klienti po předchozích břišních operacích s jizvami na břiše či starší lidé jsou nekrózou více ohroženi. Rozvoji nekrózy napomáhá i plně vzpřímená poloha po operaci a nedodržení klidového režimu. Pokud se objevuje ve větším rozsahu je nezbytný korekční zákrok, rekonvalescence se pak prodlužuje.
  • Porucha prokrvení pupku a kůže při okrajích rány není častou komplikací. Může se objevit také nepravidelný tvar výsledných jizev jako následek nestejnoměrného napětí kůže břicha.
  • Porucha citlivosti kůže podbřišku je standardním doprovodným jevem souvisejícím s touto operací, v naprosté většině případů se upravuje do jednoho roku od operace. Není považována za komplikaci.
nahoru