Operace
prsou

Logo Bodyestet

Zvětšení prsou vlastním tukem – lipografting

Posledních několik let se stále více do popředí dostává možnost zvětšení či jiné tvarové a objemové úpravy prsou pomocí vlastního tuku. Operace spočívá v odběru Vašeho vlastního tuku (liposukce) z míst, kde jej je dostatek nebo přebytek a následné aplikaci upraveného tuku do prsní tkáně.

Výhody:

Výkon pacientce často přináší dvojí efekt. Nejen, že dojde k mírnému zvětšení prsou, jejich vyplnění, lehkému zvednutí či úpravě tvaru prsou, ale liposukcí dojde zároveň k úpravě tvaru odběrové  oblasti. U transplantovaného tuku nehrozí prasknutí implantátu, tvorba  kapsuly a nutnost výměny, není hmatný cizorodý materiál v prsu.

Tuková tkáň je jednoznačně výhodnější než použití implantátu v těchto případech: k malým korekcím tvaru prsou, vyřešení malých odchylek velikosti nebo tvaru prsou – asymetrií, různým úpravám kontur či tvaru po augmentacích implantáty, k rekonstrukcím po chirurgických výkonech na prsou ze zdravotních důvodů. V těchto případech se  v současnosti nejvíce tato metoda používá.

Nevýhody:

Operační výkon je poměrně dlouhý (odběr, příprava tuku, samotná aplikace do prsou). U extrémně štíhlých žen je tato metoda prakticky neproveditelná. Není vhodná pro výrazné zvětšení prsou o více než jedno číslo.

Pro ilustraci, zvětšení jednoho prsu o jedno číslo znamená dodat objem přibližně 200 ml, do dvou prsou tedy 400 ml, abychom získali 400 ml upraveného čistého tuku, potřebujeme odebrat téměř dvojnásobek a navíc počítat s tím, že určitá část se může do jednoho roku vstřebat a bude potřeba ještě jedna podobná operace. Procedura je tedy jen málokdy jednorázová z důvodu velmi individuálního vstřebávání přeneseného tuku. S případnými dalšími aplikacemi samozřejmě roste i finanční zatížení klientky.

Zvětšení prsou vlastním tukem je novou moderní alternativou k použití silikonových implantátů. Nejedná se však automaticky o první volbu. Úspěšnost je závislá na mnoha faktorech a rozsah zvětšení je omezen. Přesto je pro mnoho žen velmi vítanou možností bez použití cizorodého materiálu.

Vhodnost výkonu zváží vždy lékař při podrobné osobní konzultaci s klientkou.

Zvětšení prsou vlastním tukem: vaše operace

Uskuteční se v den přijetí na kliniku, trvá podle rozsahu přibližně 1- 2 hodiny a je prováděna zpravidla v celkové anestézii. Před operací je nutné podstoupit předoperační vyšetření.

Na klinice budete hospitalizována zpravidla jeden den. Z preventivních důvodů Vám podáme několik dávek antibiotik a injekci pro prevenci embolie.

Nejprve se šetrně za nízkého podtlaku odsaje tenkou kanylou Váš vlastní tuk z místa, kde Vám vadí anebo kde je ho dostatek/boky, stehna, zadeček, břicho atd./. Ten se poté zbaví nežádoucích příměsí a následně se čisté tukové buňky  tenkou jehlou napichují ve velmi malých množstvích prostorově - třídimenzionálně do tkáně prsou. Tuková tkáň obsahuje vysoký počet tzv. kmenových buněk, což je důležité pro hojivé procesy a přežití přenášené tukové tkáně.

Nevýhodou je, že malá část tuku v průběhu prvního roku odumírá a vstřebává se. Prsa také nelze zvětšit neomezeně, mnohdy je potřeba několik aplikací. Po lipograftingu prsou může být znesnadněno jejich následné vyšetřování, při současných moderních vyšetřovacích metodách však toto nelze považovat za podstatnou nevýhodu.

Zvětšení prsou vlastním tukem: alternativy zákroku

Injekce vlastního tuku obohaceného kmenovými buňkami

Metoda je podobná předchozí. Pouze se získaný tuk speciálně upravuje, aby došlo k dalšímu zvýšení koncentrace kmenových – zárodečných buněk, které tuk v sobě obsahuje. Předpokládá se, že vyšší koncentrace kmenových buněk v přenesené tukové tkáni zajistí její hladší přihojení a menší vstřebávání a tím dlouhodobější efekt. Tato metoda není zatím zcela bezpečná, v současné době probíhají studie, zda zkoncentrované přenesené kmenové buňky nemohou způsobit nádorové bujení. Také větší úspěšnost přežití přenesené tukové tkáně nebyla zatím jednoznačně prokázána. Metoda je velmi nákladná.  Nesprávně je někdy nazývána autoaugmentace, tento výraz znamená obecně „zvětšení vlastní tkání". Výplň prsou tukem je tedy také autoaugmentace. Některá pracoviště nabízejí zvětšení prsou kmenovými buňkami, ale provádějí přitom pouze lipografting. Využívají toho, že tuková tkáň tak jako tak obsahuje určité procento kmenových buněk.

Zvětšení prsou vlastním tukem: rekonvalescence

Bezprostředně po zákroku jsou odběrové plochy stlačeny elastickými liposukčními návleky. Elastické pooperační kompresní prádlo, včetně pooperační podprsenky je nutné nosit prakticky 24 hod. denně, s výjimkou osobní hygieny, a to po dobu několika dnů až týdnů podle rozsahu  odebraného tuku. Sprcha je poprvé možná přibližně den po výkonu. Neměla by být užívána horká voda, ale krátká vlažná sprcha. Teplo zvyšuje tendenci k nárůstu otoků. Do kontroly za 1-2 týdny, je doporučován klidovější režim, sportovní aktivity by měly být obnoveny až po několika týdnech. Definitivní výsledek výkonu lze hodnotit až s odstupem 3-4 měsíců.

Zvětšení prsou vlastním tukem: možná rizika

Jako všechny operace, tak i tato operace s sebou přináší rizika, se kterými je nutné počítat. Jde o obecná rizika operace v celkové anestézii (krvácení - hematom, infekce, plicní embolie, špatné hojení, rozestup operační rány, tvorba keloidních jizev atd.) a pak rizika specifická pro daný zákrok.

Metoda augmentace vlastním tukem je velmi bezpečná, jde o výplň prsou vlastní tkání bez použití cizího materiálu či implantátu.

Přesto jako každá chirurgická procedura s sebou nese i transplantace tuku rizika infekce, krvácení, porušení nervových vláken, svalů, cév. Tyto komplikace jsou však velmi vzácné. Teoreticky možné vpravení tukového zrna kanylou přímo do krevní cévy s rizikem vzniku tukové embolie nebylo popsáno. Rizika komplikací v odběrových místech jsou totožná s riziky běžné liposukce menšího rozsahu.

Metoda nelze provést u extrémně štíhlých pacientek, kde není možno získat liposukcí tuk pro aplikaci do prsou. Také není vhodná pro pacientky, které chtějí zvětšení o více jak jedno číslo prsou.

nahoru

Zeptejte se odborníků




Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení.



* povinné údaje


Poslední dotazy

02. 04. 2014 |

Režim po augmentaci

Za jak dlouho po augmentaci s modelací je možný pobyt v bazénu a sauně?

Tyto aktivity lze provádět až po úplném zhojení jizev a usazením implantátů, doporučujeme dodržet minimálně 6 týdnů klidový režim bez vykonávání těchto aktivit.

03. 01. 2014 |

Povislá prsa po zhubnutí?

Slyšela jsem,že když po zvětšení prsou zhubnu, tak jsou pak prsa povislá? Je to pravda? Jaké máte zkušenosti?

Velmi záleží na samotném hubnutí – pokud budete hubnout pomalu a budete při tom cvičit, většinou nedojde k žádné viditelné změně tvaru prsou.

24. 11. 2013 |

Zvětšení prsou tukem

Velmi mne zaujal zákrok zvětšení prsou vlastním tukem, ale vážím 48 kilo, tak se chci zeptat, zda bych mohla zákrok podstoupit i při své váze.

Je těžké to posoudit na dálku - nevíme jestli je možné někde na vašem těle tuk odebrat. Záleží také na Vaší výšce a celkové tělesné konstituci. Pokud máte zájem, objednejte se prosím na osobní konzultaci k MUDr. Menšíkovi.

Více dotazů