Aktuální informace o provozu BODY kliniky

Vážené klientky,

jsme nuceni přizpůsobit provoz kliniky současné epidemiologické situaci související s onemocněním Covid-19.

 

Body klinika vždy dávala na první místo Vaše zdraví. Proto musíme přeobjednat náročnější operace prováděné v déletrvající celkové anestézii a vyžadující vícedenní hospitalizaci na nový pozdější termín, na dobu, kdy bude epidemiologická situace příznivější.

Ty operace, které nejsou pro organizmus příliš zatěžující a nejsou spojeny s následnou vícedenní hospitalizací, můžeme po souhlasu s Vámi provést v režimu jednodenní chirurgie, kdy bude Vaše hospitalizace zkrácena na nezbytně nutnou dobu. Tím minimalizujeme riziko nákazy Vaší i našeho personálu.

Děkujeme za pochopení.

Tým BODY kliniky

tel.: 604 525 035, 549 213 660