Aktuální opatření proti onemocnění COVID-19

21/3
2022
30/6
2022

Vážené klientky, vážení klienti, opatření související s onemocněním COVID-19 se postupně zmírňují. I my sledujeme aktuální situaci a od 10.5.2022 přistupujeme k úpravě opatření přijatých na naší klinice v souvislosti s tímto onemocněním.

Nadále pro nás zůstává prioritou ochrana zdraví našich pacientů a pacientek, ale i personálu, a proto:

  • s účinností od 10. 05. 2022 prosíme, u pacientů naší kliniky, kteří podstupují zákrok vcelkové anestezii, aby nám předložili potvrzení o absolvování rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem, a to nejdéle 24 hodin před plánovaným zákrokem.

Tento test je možné absolvovat i u nás na klinice před Vaším zákrokem. Cena antigenního testu je 200,- Kč.

U ostatních zákroků, či při návštěvě ambulancí, nejsou žádná potvrzení o absolvování testů v souvislosti s onemocněním COVID-19 vyžadována.


Pro ambulantní péči dále NENÍ stanovena povinnost nošení ochrany úst a nosu. Nošení respirátorů či roušek je tak ponecháno na rozhodnutí pacientů.

I nadále ale doporučujeme dodržovat zvýšená hygienická opatření (dezinfekce rukou) a dostatečný odstup od ostatních osob (alespoň 1 metr) vždy tam, kde je to možné.

Děkujeme za pochopení a Vaši důvěru.


Těšíme se na vás!


Vaše BODY klinika