Tým lékařů Body kliniky – plastičtí chirurgové a dermatologové v Brně

Náš tým tvoří výhradně certifikovaní specialisté s bohatými, mnohaletými zkušenostmi. Jejich vysoce profesionální a současně lidský přístup je naší největší předností.

Právní informace

BODY klinika je zastřešující institucí špičkových plastických chirurgů. V rámci smluvní spolupráce s lékaři zajišťuje BODY klinika zázemí pacientům/kám, poskytuje lékařům prostory k provádění operací včetně veškerého vybavení, vede lékařskou dokumentaci a také poskytuje pacientům/kám veškerou předoperační i pooperační péči zaručující vysoký komfort. Lékař se tak může plně soustředit na samotnou operaci, aniž by se musel starat o administrativní či jinou zátěž, což napomáhá k dosažení těch nejlepších výsledků zákroku.

Nutno zdůraznit, že pacient/ka uzavírá smlouvu o provedení zákroku přímo s lékařem nikoliv s BODY klinikou. Lékař poté předává osobní údaje pacientů/ek BODY klinice na základě vzájemné spolupráce. BODY klinika se zavazuje vést pro lékaře evidenci pacientů/ek a zejména pak zdravotní dokumentaci. O předávání osobních údajů BODY klinice je pacient/ka informován/a ve smlouvě o provedení zákroku, kterou uzavírá s lékařem. Osobní údaje zpracovává BODY klinika pro lékaře na základě zpracovatelské smlouvy, a to za dodržení všech bezpečnostních opatření v souladu s Nařízením GDPR, čímž se předchází jejich zneužití.

Přemýšlíte o zákroku?
Objednejte se na konzultaci se zkušeným lékařem.

+420 549 213 660
+420 604 525 035
Volejte
+420 549 213 660
+420 604 525 035

a domluvte si konkrétní termín, který by vám vyhovoval

Pište

Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Podrobné informace zde

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.