Pruvodce zákrokem

BodyChic

Průvodce zákrokem

 1. Osobní konzultace

  Nejdříve své přání sdělíte lékaři, který Vás vyslechne a zváží, je-li zákrok proveditelný. Doporučí Vám nejvhodnější možnosti a metody a dozvíte se možná rizika. Všechno Vám podrobně vysvětlí již během konzultace před zákrokem, takže budete na průběh zákroku pečlivě připravena, nebojte se zeptat opravdu na cokoliv. Lékař vám během konzultace doporučí oblast, ze které tuk odebere. V případě, že by Váš požadavek nebyl z nějakých důvodů proveditelný, lékař Vám navrhne jinou alternativu. Nakonec si vyberete termín zákroku a obdržíte instrukce k předoperačnímu vyšetření spolu se smlouvou. Osobní konzultace je zcela nezávazná.

 2. Předoperační vyšetření

  Před každým výkonem v celkové anestezii musíte podstoupit tzv. interní předoperační vyšetření, na jehož základě lékař/lékaři rozhodne/rozhodnou, zda jste schopna výkon podstoupit, eventuálně s jakými riziky. Toto vyšetření Vám může provést Váš praktický lékař nebo, jste-li zdráva a váš věk nepřesahuje 50 let, pak v den operace i náš lékař anesteziolog. Vyšetření sestává z krevních testů, EKG a fyzikálního vyšetření (poslech srdce a plic, prohmatání břicha, atd.).

   

  V případě operace prsou je naprostou nezbytností vyšetření mamologické, tzn. vyšetření prsou, a to minimálně ultrazvukem (tzv. sonografické vyš.). V případě nejasností mohou být vyžadována i další vyšetření jako například mamograf.

  V den zákroku přijdete nalačno. Přivítáme Vás, probereme všechna potřebná předoperační vyšetření a zodpovíme případné dotazy.

 3. Fotodokumentace + nákres

  Těsně před operací chirurg pořídí nutnou fotodokumentaci a přímo na kůži operovaných oblastí (místa odběru tuku i na prsou) si vytvoří nákresy nutné k přesnému provedení výkonu.

 4. Anestezie

  Tento výkon je na naší klinice prováděn v celkové anestezii.

 5. Operace

  Zákrok trvá podle rozsahu ošetřovaných oblastí přibližně 1- 2 hodiny.
  Prvním (dominantním) krokem zákroku je liposukce vybraných problémových partií. (viz výkon liposukce). Odsátý tuk je pak upraven (zbaven nežádoucích příměsí jako jsou zbytky tumescenčního roztoku, stopy krve, olej z porušených tukových buněk) a následně aplikován speciální tenkou kanylou do prsou (viz zvětšení prsou tukem).

 6. Hospitalizace

  Po zákroku Vás většinou čeká jednodenní hospitalizace. Záleží nám na vašem bezpečí a po zákroku se o Vás kompletně postaráme. Proto je Vám lékař na naší klinice k dispozici nepřetržitě, 24 hodin denně, po celou dobu vašeho pobytu.

 7. Kontrola

  Po zákroku je nutná kontrola u operatéra po 1 týdnu a 2 měsících od zákroku, kdy je výsledný efekt považován za ustálený.

Přemýšlíte o zákroku?
Objednejte se na konzultaci se zkušeným lékařem.

+420 549 213 660
+420 604 525 035
Volejte
+420 549 213 660
+420 604 525 035

a domluvte si konkrétní termín, který by vám vyhovoval

Pište

Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Podrobné informace zde

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.