Pruvodce zákrokem

Liposukce

Průvodce zákrokem

 1. Osobní konzultace

  Nejdříve své přání sdělíte lékaři, který Vás vyslechne a zváží, je-li zákrok proveditelný. Doporučí Vám nejvhodnější možnosti a metody a dozvíte se možná rizika. Všechno Vám podrobně vysvětlí již během konzultace před zákrokem, takže budete na průběh zákroku pečlivě připravena, nebojte se zeptat opravdu na cokoliv. V případě, že by Váš požadavek nebyl z nějakých důvodů proveditelný, lékař Vám navrhne jinou alternativu. Nakonec si vyberete termín zákroku a obdržíte instrukce k předoperačnímu vyšetření spolu se smlouvou. Osobní konzultace je zcela nezávazná.

 2. Předoperační vyšetření

  Pokud se jedná o liposukci malého rozsahu, lze provést výkon v místním znecitlivění jako výkon ambulantní bez nutnosti hospitalizace. Nemáte-li v anamnéze závažnější onemocnění, nejsou žádná vyšetření potřebná.

  V případě rozsáhlejší liposukce nebo v případě přání pacientky/pacienta se výkon provádí v celkové anestezii. V tom případě musíte podstoupit tzv. interní předoperační vyšetření, na jehož základě lékař/lékaři rozhodne/rozhodnou, zda jste schopna výkon podstoupit, eventuálně s jakými riziky. Toto vyšetření Vám může provést Váš praktický lékař nebo, jste-li zdráva a váš věk nepřesahuje 50 let, pak v den operace i náš lékař anesteziolog. Vyšetření sestává z krevních testů, EKG a fyzikálního vyšetření (poslech srdce a plic, prohmatání břicha, atd.).
  V den zákroku přijdete nalačno. Přivítáme Vás, probereme vše potřebné, zhodnotíme předoperační vyšetření a zodpovíme případné dotazy.

 3. Fotodokumentace + nákres

 4. Anestezie

  Pouze liposukci velkého rozsahu provádíme v celkové anestezii. Liposukce malého rozsahu jsou prováděny v lokální anestezii (viz předoperační vyšetření).

 5. Operace

  Samotná liposukce trvá většinou od jedné do tří hodin v závislosti na množství lokalit a jejich rozsahu. Nejdříve je ošetřovaná lokalita naplněna tzv. tumescenčním roztokem, který umožňuje provést výkon šetrněji, s menším krvácením, s menším rizikem pooperačních nepravidelností, a při výkonu v místním znecitlivění je tento roztok přímo nosičem lokálního anestetika. Po aplikaci roztoku je pak zpravidla z několika krátkých (asi 5 mm) nářezů provedena samotná liposukce tzv. liposukční kanylou. To je tenká dutá tyčinka, zakončená na pracovní straně tupě a opatřená otvory po bocích. Na druhém konci je spojena hadicí s přístrojem vytvářejícím podtlak. Když chirurg vějířovitě pohybuje kanylou v podkoží, díky podtlaku se bočními otvory tuk dostává do kanyly a je odváděn z těla pryč. Na závěr jsou místa nářezů opatřena stehem a pacient/ka dostává elastické prádlo nutné ke kompresi ošetřených lokalit.

 6. Hospitalizace

  Liposukci obvykle provádíme ambulantně, bez nutnosti hospitalizace. V případě celkové anestezie je vhodná jednodenní hospitalizace. Ani po ambulantním zákroku však není vhodné, abyste řídil/a automobil nebo sám/sama cestoval/a. Domluvte si proto předem doprovod a odvoz.

 7. Kontrola

  Po zákroku je nutná kontrola u operatéra po 1 týdnu a přibližně po 2 měsících od zákroku, kdy lze výsledný efekt považovat za ustálený.

Přemýšlíte o zákroku?
Objednejte se na konzultaci se zkušeným lékařem.

+420 549 213 660
+420 604 525 035
Volejte
+420 549 213 660
+420 604 525 035

a domluvte si konkrétní termín, který by vám vyhovoval

Pište

Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Podrobné informace zde

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.