Pruvodce zákrokem

Výměna prsních implantátů

Průvodce zákrokem

 1. Osobní konzultace

  Nejdříve své přání sdělíte lékaři, který Vás vyslechne a zváží, je-li zákrok proveditelný. Doporučí Vám nejvhodnější možnosti a metody a dozvíte se možná rizika. Všechno Vám podrobně vysvětlí již během konzultace před zákrokem, takže budete na průběh zákroku pečlivě připravena. Nebojte se zeptat opravdu na cokoliv. V případě, že by Váš požadavek nebyl z nějakých důvodů proveditelný, lékař Vám navrhne jinou alternativu. Nakonec si vyberete termín zákroku a obdržíte instrukce k předoperačnímu vyšetření spolu se smlouvou. Osobní konzultace je zcela nezávazná.

 2. Předoperační vyšetření

  Před každým výkonem v celkové anestezii musíte podstoupit tzv. interní předoperační vyšetření, na jehož základě lékař/lékaři rozhodne/rozhodnou, zda jste schopna výkon podstoupit, eventuálně s jakými riziky. Toto vyšetření Vám může provést Váš praktický lékař nebo, jste-li zdráva a váš věk nepřesahuje 50 let, pak v den operace i náš lékař anesteziolog. Vyšetření sestává z krevních testů, EKG a fyzikálního vyšetření (poslech srdce a plic, prohmatání břicha, atd.).

  V případě operace prsou je další nezbytností vyšetření mamologické, tzn. vyšetření prsou, a to minimálně jednou zobrazovací metodou - buď ultrazvukem (tzv. sonografické vyš.), nebo mamografem. V případě nejasností mohou být vyžadována obě tato vyšetření.
  V den zákroku přijdete nalačno. Přivítáme Vás, probereme všechna potřebná předoperační vyšetření a zodpovíme případné dotazy.

 3. Fotodokumentace + nákres

  Těsně před operací si operatér zakreslí přimo na Vaší kůži linie řezů a provede nezbytnou předoperační fotodokumentaci. Zároveň Vám zodpoví eventuální doplňkové otázky a objasní svůj postup.

 4. Anestezie

  Zákrok provádíme v celkové anestezii.

 5. Operace

  Délka operačního výkonu závisí na tom, zda jsou vyměňované implantáty celistvé nebo prasklé a eventuálně jak dlouho. V případě, že jsou implantáty celé, stačí jen krátkým řezem otevřít dutinu, implantát vyjmout a vložit nový, popřípadě při požadavku na větší implantáty se dutina lehce rozšíří. 

  Výkon tak trvá kolem 1 hodiny. U výměny prasklého implantátu musí být často odstraněno i vazivové pouzdro s vychytaným silikonem, a v tomto případě může být délka operace až 2,5 hodiny.

 6. Hospitalizace

  Po zákroku Vás u jednoduché výměny čeká jednodenní hospitalizace, u výkonu komplikovaného doporučujeme hospitalizaci prodloužit. Záleží nám na Vašem bezpečí a po zákroku se o Vás kompletně postaráme. Proto je Vám lékař na naší klinice k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně po celou dobu vašeho pobytu.

 7. Kontrola

  Po zákroku je nutná kontrola u operatéra po 2 týdnech, 2 měsících a 1 roce od zákroku, kdy je již výsledný efekt ustálený.

Přemýšlíte o zákroku?
Objednejte se na konzultaci se zkušeným lékařem.

+420 549 213 660
+420 604 525 035
Volejte
+420 549 213 660
+420 604 525 035

a domluvte si konkrétní termín, který by vám vyhovoval

Pište

Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Podrobné informace zde

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.