Pruvodce zákrokem

Lipoinjekce

Průvodce zákrokem

 1. Osobní konzultace

  Nejdříve své přání sdělíte lékaři, který Vás vyslechne a zváží, je-li zákrok proveditelný. Doporučí Vám nejvhodnější možnosti a metody a dozvíte se možná rizika. Všechno Vám podrobně vysvětlí již během konzultace před zákrokem, takže budete na průběh zákroku pečlivě připravena, nebojte se zeptat opravdu na cokoliv. Nakonec si vyberete termín zákroku a obdržíte instrukce k předoperačnímu vyšetření (v případě, že budou nutná) spolu se smlouvou. Osobní konzultace je zcela nezávazná.

 2. Předoperační vyšetření

  V případě, že drobný výkon má být proveden v místním znecitlivění jako ambulantní, nejsou u zcela zdravých pacientek požadována žádná vyšetření,
  V případě přání pacientky nebo při výkonech většího rozsahu se operace provádí i v celkové anestezii. Tehdy musíte podstoupit tzv. interní předoperační vyšetření, na jehož základě lékař/lékaři rozhodne/rozhodnou, zda jste schopna výkon podstoupit, eventuálně s jakými riziky. Toto vyšetření Vám může provést Váš praktický lékař nebo, jste-li zdráva a váš věk nepřesahuje 50 let, pak v den operace i náš lékař anesteziolog. Vyšetření sestává z krevních testů, EKG a fyzikálního vyšetření (poslech srdce a plic, prohmatání břicha, atd.).
  V den zákroku přijdete nalačno. Přivítáme Vás, probereme vše potřebné, zhodnotíme předoperační vyšetření a zodpovíme případné dotazy.

 3. Fotodokumentace + nákres

  Těsně před operací chirurg pořídí nutnou fotodokumentaci a přímo na kůži operované oblasti si vytvoří nákresy nutné k přesnému provedení výkonu.

 4. Anestezie

  Lipoinjekce se většinou provádí v lokální anestezii, viz výše.

 5. Operace

  Celý zákrok trvá v závislosti na ošetřované oblasti od 45 minut do cca 1,5 hodiny.
  Nejprve Vám z vhodného dárcovského místa / boky, stehna, hýždě, břicho atd./ chirurg šetrně odsaje váš vlastní tuk tenkou kanylou. Tukovou tkáň pak mechanicky (centrifugací) zbaví nežádoucích příměsí a citlivě aplikuje speciální tenkou kanylou ve velmi malých množstvích prostorově difúzně do určeného místa.

 6. Propuštění

  V den zákroku v lokální anestezii můžete ihned odejít domů.

Přemýšlíte o zákroku?
Objednejte se na konzultaci se zkušeným lékařem.

+420 549 213 660
+420 604 525 035
Volejte
+420 549 213 660
+420 604 525 035

a domluvte si konkrétní termín, který by vám vyhovoval

Pište

Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Podrobné informace zde

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.