Pruvodce zákrokem

Korekce asymetrie a vrozených vad

Průvodce zákrokem

 1. Osobní konzultace

  Nejdříve své přání sdělíte lékaři, který Vás vyslechne a zváží, je-li zákrok proveditelný. Doporučí Vám nejvhodnější možnosti a metody a dozvíte se možná rizika. Všechno Vám podrobně vysvětlí již během konzultace před zákrokem, takže budete na průběh zákroku pečlivě připravena. Nebojte se zeptat opravdu na cokoliv. V případě, že by Váš požadavek nebyl z nějakých důvodů proveditelný, lékař Vám navrhne jinou alternativu. Nakonec si vyberete termín zákroku a obdržíte instrukce k předoperačnímu vyšetřen spolu se smlouvou. Osobní konzultace je zcela nezávazná.

  Ilustrativní obrázek
 2. Předoperační vyšetření

  Před každým výkonem v celkové anestezii musíte podstoupit tzv. interní předoperační vyšetření, na jehož základě lékař/lékaři rozhodne/rozhodnou, zda jste schopna výkon podstoupit, eventuálně s jakými riziky. Toto vyšetření Vám může provést Váš praktický lékař nebo jste-li zdráva a váš věk nepřesahuje 50 let, pak v den operace i náš lékař anesteziolog. Vyšetření sestává z krevních testů, EKG a fyzikálního vyšetření (poslech srdce a plic, prohmatání břicha, atd.).

  Ilustrativní obrázek


  V případě operace prsou je další nezbytností vyšetření mamologické, tzn. vyšetření prsou, a to minimálně jednou zobrazovací metodou - buď ultrazvukem (tzv. sonografické vyš.), nebo mamografem. V případě nejasností mohou být vyžadována obě tato vyšetření.
  V den zákroku přijdete nalačno. Přivítáme Vás, probereme všechna potřebná předoperační vyšetření a zodpovíme případné dotazy.

 3. Fotodokumentace + nákres  Těsně před operací si operatér zakreslí přímo na Vaší kůži linie řezů a provede nezbytnou předoperační fotodokumentaci. Zároveň Vám zodpoví eventuální doplňkové otázky a objasní svůj postup.

  Ilustrativní obrázek
 4. Anestezie

  Zákrok provádíme v celkové anestezii.

  Ilustrativní obrázek
 5. Operace

  Samotný operační výkon u asymetrií a vývojových vad nelze konkrétně popsat. Na prsou patří mezi nejsložitější vůbec. Vždy záleží na typu "vady". Obecně u objemových asymetrií se buď menší prs zvětšuje (implantáty nebo vlastním tukem), či naopak větší zmenšuje. U tvarových asymetrií je nezbytná modelace, apod. Samostatnou kapitolou je pak korekce velikosti dvorců a vpáčených bradavek. Strategii výkonu operatér zvolí na základě konsensu s Vámi. Vždy musí být bráno do úvahy chirurgovo "možné" a pacientčino "požadované".

 6. Hospitalizace

  Ilustrativní obrázek

  Po zákroku Vás většinou čeká jednodenní hospitalizace. Záleží nám na vašem bezpečí a po zákroku se o Vás kompletně postaráme. Proto je Vám lékař na naší klinice k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně po celou dobu vašeho pobytu.

 7. Kontrola

  Po zákroku je nutná kontrola u operatéra po 1-2 týdnech, 2 měsících a 1 roce od zákroku, kdy je výsledný efekt ustálený.

  Ilustrativní obrázek

Přemýšlíte o zákroku?
Objednejte se na konzultaci se zkušeným lékařem.

+420 549 213 660
+420 604 525 035
Volejte
+420 549 213 660
+420 604 525 035

a domluvte si konkrétní termín, který by vám vyhovoval

Pište

Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Podrobné informace zde

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.