Pruvodce zákrokem

Zvětšení prsou implantáty

Průvodce zákrokem

 1. Osobní konzultace

  Nejdříve své přání sdělíte lékaři, který Vás vyslechne a zváží, je-li zákrok proveditelný. Doporučí Vám nejvhodnější možnosti a metody a dozvíte se možná rizika. Všechno Vám bude pečlivě vysvětleno již během konzultace před zákrokem, takže budete na průběh zákroku pečlivě připravena.

  Nebojte se zeptat opravdu na cokoliv. Společně s lékařem také vyberete typ a velikost implantátu. V případě, že by Váš požadavek nebyl z nějakých důvodů proveditelný, lékař Vám navrhne jinou alternativu. Nakonec si vyberete termín zákroku a obdržíte instrukce k předoperačnímu vyšetření spolu se smlouvou. Osobní konzultace je zcela nezávazná.

 2. Předoperační vyšetření a průběh před operací

  Před každým výkonem v celkové anestezii musíte podstoupit tzv. interní předoperační vyšetření, na jehož základě lékař/lékaři rozhodne/rozhodnou, zda jste schopna výkon podstoupit, eventuálně s jakými riziky. Toto vyšetření Vám může provést Váš praktický lékař nebo, jste-li zdráva a váš věk nedosahuje 50 let, v den operace i náš lékař anesteziolog. Vyšetření sestává z krevních testů, EKG a fyzikálního vyšetření (poslech srdce a plic, prohmatání břicha, atd.).

  V případě operace prsou je další nezbytností vyšetření mamologické, tzn. vyšetření prsou, a to minimálně jednou zobrazovací metodou - buď ultrazvukem (tzv. sonografické vyš.) nebo mamografem. V případě nejasností mohou být vyžadována obě tato vyšetření.
  V den zákroku přijdete nalačno. Přivítáme Vás, probereme všechna potřebná předoperační vyšetření a zodpovíme případné dotazy.

 3. Nákres + fotodokumentace

  Těsně před operací bude pořízena nutná fotodokumentace a přímo na Vaší kůži si operatér zakreslí, kudy a do jaké pozice bude implantáty vkládat, a objasní Vám svůj postup.

 4. Anestezie

  Zákrok provádíme v celkové anestezii.

 5. Operace

  Samotná operace trvá zhruba 1-2 hodiny dle typu výkonu, velikosti implantátů, anatomických poměrů, atd. chirurg si krátkým kožním řezem (nejčastěji v podprsní rýze nebo na prsním dvorci) sjedná přístup pod prsní žlázu, eventuálně až pod prsní sval, kde postupně vytvoří přiměřeně velkou dutinu pro vložení implantátu. Po důkladném zastavení veškerého krvácení vloží do připravené dutiny prsní implantát a uzavře kožní vstup. Z operované oblasti Vám vyvede sací drén, který odvádí zbytky krve a raných sekretů, čímž usnadní hojení. Na závěr Vám po probuzení z anestezie ještě na operačním sále obváže prsa fixačním kompresním obvazem, nebo naloží modelační podprsenku.

 6. Hospitalizace

  Po zákroku Vás většinou čeká jedno- až dvojdenní hospitalizace dle průběhu a do jisté míry i Vašeho přání. Záleží nám na vašem bezpečí a po operaci se o Vás kompletně postaráme. Proto je Vám lékař v průběhu Vaší hospitalizace na naší klinice k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně.

 7. Kontrola

  Po zákroku je zvykem kontrola u operatéra po 14 dnech, 6-8 týdnech a 1 roce od zákroku, kdy je výsledný efekt ustálený. Rovněž při kontrolách je provedena fotodokumentace k objektivnímu zhodnocení výsledku a zaznamenání eventuálních změn v průběhu delšího času.

Časté dotazy

Životnost implantátů

 

Žádné současné prsní implantáty nelze považovat za celoživotní! Životnost prsních implantátů je různá – závisí to na konkrétním typu implantátu, jeho kvalitě i stáří. Zejména starší typy (generace) implantátů s tekutým gelem je nutné z preventivních důvodů po 10-15ti letech vyměnit. Jak je to s výměnou různých prsních implantátů? Poslechněte si doporučení předního odborníka na plastické operace prsou, MUDr. Pavla Holuši.

 


Jaké jsou celkové účinky silikonu a silikonových implantátů na organizmus?

Medicínský silikon je již desítky let používaným materiálem v mnoha chirurgických oborech, kde zdravotnické prostředky ze silikonu často zachraňují život (srdeční chlopně) nebo zlepšují jeho kvalitu (klouby). Údaje, které jsou v současnosti k dispozici dokazují, že silikonové implantáty nezpůsobují rakovinu ani jiné zhoubné choroby. V současnosti se nevyskytují žádná vědecká data o tzv. „nové nemoci" pocházející od použití silikonových implantátů. Rovněž neexistují reakce jako silikonové alergie či intoxikace. Nebyly nalezeny žádné specifické protilátky proti silikonu. Současné silikonové implantáty nemají nepříznivý vliv na těhotenství, kojení ani na zdraví kojených dětí, dokonce ani v případě, že by praskly. Souhrnné vědecké, klinické a epidemiologické výzkumy prokazují, že silikonové prsní implantáty nezpůsobují autoimunitní choroby ani poruchy pojivové tkáně, jako je např. revmatická arthritida, sklerodermie a další.

Nikdy nezapomeňte! Implantát, použitý ke zvětšení poprsí, zastiňuje přibližně 20 % tkáně prsní žlázy při mamografii. Z tohoto důvodu je často nutné toto vyšetření kombinovat nebo nahradit jiným. Konkrétně ultrazvukovým vyšetřením (sonografie) nebo magnetickou rezonancí. Pozor, mamografie může způsobit prasknutí implantátu.

Pokud jste podstoupila zvětšení prsou pomocí implantátů, musíte na tuto skutečnost upozornit při diatermii (např. prohřívání jater v rámci lázeňské léčby). Mohlo by totiž dojít k extrémnímu zahřívání implantátu, vnitřním popáleninám a eventuálnímu prasknutí implantátu.


Přemýšlíte o zákroku?
Objednejte se na konzultaci se zkušeným lékařem.

+420 549 213 660
+420 604 525 035
Volejte
+420 549 213 660
+420 604 525 035

a domluvte si konkrétní termín, který by vám vyhovoval

Pište

Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Podrobné informace zde

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.